☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego
Grafika zawierająca herb Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego

Wtorek 27.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

RODO - Klauzula informacyjna dla podmiotów zamierzających powierzyć prace cudzoziemcowi

Klauzula informacyjna dla podmiotów zamierzających powierzyć pracę cudzoziemcowi

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)  Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego informuje:
 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego, al. Piłsudskiego 64 B, 10-450 Olsztyn, e-mail uppo@olsztyn.uppo.gov.pl, tel./faks: 89 537 28 00/9 537 28 01.
   
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: a.furtak@olsztyn.uppo.gov.pl lub pisemnie na adres wymieniony w punkcie 1.
   
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e, art. 9 ust.2 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy.
   
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w zależności od prowadzonych przez urząd działań, np. pracodawcy, podmioty świadczące usługi pocztowe, dostawcy usług IT w zakresie obsługi systemu informatycznego w zakresie oprogramowania do obsługi klientów, urzędy skarbowe, Starosta, Straż Graniczna, ZUS, Państwowa Inspekcja Pracy, Konsulowie RP, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
   
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w urzędzie.
   
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
   
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na działania urzędu w zakresie ochrony danych osobowych.
   
 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem na podstawie, których działa urząd tj. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości korzystania z usług i instrumentów rynku pracy przewidzianych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy.
Wytworzył:
(2018-09-10)
Udostępnił:
Bartosz Łodziewski
(2018-09-10 14:16:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Łodziewski
(2019-11-28 11:06:40)
 
 
liczba odwiedzin: 1702781

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X