☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego
Grafika zawierająca herb Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego

Wtorek 27.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

RODO

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego informuje:
 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego, al. Piłsudskiego 64 B, 10-450 Olsztyn, e-mail uppo@olsztyn.uppo.gov.pl, tel./faks: 89 537 28 00/89 537 28 01.
   
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: a.furtak@olsztyn.uppo.gov.pl lub pisemnie na adres wymieniony w punkcie 1.
   
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e, art. 9 ust.2 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy.
   
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w zależności od prowadzonych przez urząd działań, np. instytucje szkoleniowe, pracodawcy, podmioty świadczące usługi pocztowe, dostawcy usług IT w zakresie obsługi systemu informatycznego w zakresie oprogramowania do obsługi klientów, instytucje przeprowadzające badania lekarskie, instytucje ubezpieczające, uczelnie, instytucje egzaminujące, instytucje kontrolujące, WUP, realizatorzy w ramach działań aktywizacyjnych, ośrodki pomocy społecznej, banki, ZUS, urzędy skarbowe, komornicy, sądy.
   
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w urzędzie.
   
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
   
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na działania urzędu w zakresie ochrony danych osobowych.
   
 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem na podstawie, których działa urząd tj. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości korzystania z usług i instrumentów rynku pracy przewidzianych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy.
Wytworzył:
(2018-05-25)
Udostępnił:
Sebastian Karwowski
(2018-05-25 09:45:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Łodziewski
(2019-11-28 10:55:27)
 
 
liczba odwiedzin: 1702819

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X